Dige-arbejdet ved Lungshave og Enø

Opgaven med at etablere kystdiger henhører ikke under I/S Enø Pumpelag.

Kurt Eriksen, Enø, tlf. 20 32 32 92, er foregangsmand for ønskerne for digeetablering.

Til orientering oplyses dog følgende:

Rapport fra Nielsen & Risager af april 2014

Hojvandsdige_ved_Lungshave_og_Eno_-_Oplaeg_af_april_2014.pdf

 

Februar 2017: Byrådet bevilger de første 750.000 kroner til et omfattende digeprojekt, der skal sikre Enø og Lungshave mod oversvømmelser og stormflod.

Den samlede pris for digeprojektet forventes at blive 12 – 15 millioner kroner. Dog sikrer bevillingen fra Næstved Kommune, at projektet kan sættes i gang.

De 750.000 kroner er penge, kommunen lægger ud. Senere skal byggeriet af diget betales af grundejerne, som fastlægges senere. Beløbet forventes at blive i omegnen af 25.000 kroner for den enkelte sommerhusejer.

Ifølge formanden for Teknisk Udvalg, Søren Revsbæk, sættes projektet dog kun i gang, hvis der er opbakning fra de lokale grundejere.