Kort materiale - 1806-1859

 

På dette gamle kort kan de eksisterende matrikelnumre ses som de var, før udstykning 

til sommerhusområde og etablering af Pumpelaug.


Kortets gyldighedsperiode: 1806 - 1859
Kortets oprindelige målestok: 1:4000
Ejerlav registreret på kortet: 'Enø, Karrebæk' (0240951)
Dato for udskrift: 11-02-2016
Kortet er printet i målestok: 1:11130