Pumpen ved Stølsgårdsvej

Pumpen ved Stølsgårdsvej er ef fabrikatet Flygt  type BS 2630 - 251 HT med en kapacitet på 5 liter i sekundet.

Pumpen står i en Ø 800 mm Pumpebrønd.

Pumpen er etableret i 2009, og pumper vandet mod øst under Strandgårdsvej og til fjorden.

Flygt Pumpe ved Stølsgårdsvej BS 2630-251 HT

Bygningstegning af Pumpestation Stolsgardsvej - 2016.pdf